Zonta Dendermonde

zontadendermonde_logo.png

Onze projecten en waar gaan onze fondsen naartoe.

Het service comité en het bestuur kiezen, uit de vele aanvragen, die projecten die kaderen in het thema en de doelstellingen van het biënnium. 

Iedere Zonta club zamelt fondsen in door acties en evenementen te organiseren. De ingezamelde fondsen worden voor het grootste deel besteed aan lokale projecten, een deel aan internationale projecten met een link in onze omgeving en een deel wordt doorgestort naar de internationale projecten van Zonta.

 

Jaarlijks terugkerende projecten

WOW Award 17102019 (35).JPG
WOW logo.png

In het vorig biënnium zijn we gestart met de WOW award.

Vrouwen die zich vrijwillig inzetten voor maatschappelijke doelen worden in de bloemetjes gezet.

Ze ontvangen een geldprijs, een keramisch kunstwerkje en een bloemetje.

Wil je meer weten, of een vrijwilliger nomineren?

21.03.08 rozen voor ORC.jpg

Rozenactie

Op Internationale vrouwendag zetten we vrouwen in de bloemetjes met oranje rozen.

Vorig jaar kon je ons vinden aan de Sint-Blasius kliniek van Dendermonde, dit jaar kon dit echter niet en kregen de vrouwelijke leerkrachten van het ORC te Dendermonde een bloemetje voor hun inzet en flexibiliteit.

 

Projecten 2020 - 2022

De komende 2 jaar willen we organisaties steunen die met hun projecten vrouwen en kinderen steunen om met een duidelijk plan een stukje van hun dromen te helpen verwezenlijken.

Help jij in een dergelijke organisatie dan kan je ons vragen of het mogelijk is om je project te steunen.

Vul dit formulier in zodat we ons een beeld kunnen vormen van jullie organisatie.

De Tondeldoos:  

De Tondeldoos gaat de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal.

Samen met 7 andere serviceclubs van Dendermonde werken we terug mee aan het project Make Change Happen.

Make Change Happen helpt kinderen hun kans op onderwijs gaaf te houden en de cirkel van armoede te doorbreken, door huistaakbegeleiding,  betalen van schoolfacturen en schoolgerief.

Welzijnsschakels De Samenvloeiing Dendermonde en de Kolleblomme Zele:

We schenken 300 handzepen om in een eindejaarspakket te stoppen.

IMG_0122.jpeg

De Wereld van Indra:

De Wereld van Indra biedt schoolflankerende time-out en dagvesting aan jongeren die omwille van sociale, emotionele of gedragsproblemen tijdelijk niet of moeilijk op school terecht kunnen.

 

Ze ondersteunen de jongeren in een moeilijke periode en geven hen de kans om nieuwe interesses te ontwikkelen en hun motivatie te (her)ontdekken.

 

Er wordt hen rust en ruimte gegeven door aangepaste activiteiten zodat ze zich kunnen ontplooien. 

Meer informatie over De Wereld van Indra kan je vinden op www.wereldvanindra.be 

IMG_0324.jpeg
Indra6.JPG
Indra2.JPG

vzw Anamalawi:

We steunden de Vzw AnaMalawi. Ze helpen kleuters een goede start in het leven te maken.  In Malawi richten ze zich specifiek tot lokale leefgemeenschappen in afgelegen dorpen.  

 

Via het organiseren van kleuteronderwijs geven ze de kans aan de moeders om betere economische activiteiten uit te bouwen, om zo uit de armoede te geraken en werken ze aan de ontwikkeling van het jonge kind. 

 

Ze coördineren de samenwerking met omliggende scholen. De schoolgemeenschap fungeert als katalysator voor het doorgeven van kennis rond gezondheid, duurzame voeding en gendergelijkheid.

In oktober, als Corona het toelaat, gaan ze naar Malawi en komen ze daarna hun wedervaren vertellen.

Schermafbeelding 2021-05-19 om 16.21.55.
Schermafbeelding 2021-05-19 om 16.22.03.
 

Welke projecten steunden we in 2018 - 2020

Het thema van dit biënnium was: True Colours - toon je eigen kleuren

 

De Bengelmobiel:   steun aan een mobiele leesbibliotheek om kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie (kansarmoede, financiële problemen, echtscheiding, ruzies, verwaarlozing/verwennerij, …) of die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, de mogelijkheid te geven om kennis te maken met lezen in een aangename en mobiele omgeving.

Omwille van de corona crisis is de inhuldiging van de Bengelmobiel verplaatst naar november 2020.

Berdache: een vereniging voor ouders met een genderkind.

Cavaria (Lumi):  Opkomen voor de rechten en het welzijn van homo's, lesbiennes, bi's en transgender en intersekse personen

 

Knoest vzw:   een vrijwilligersorganisatie die kansarme, knoestige kinderen met karakter in zijn armen sluit en leert kennis te maken met zichzelf.

 

Punt vzw:   Advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Samenvloeiing: Vrijwilligers uit Dendermonde gaan de strijd aan tegen uitsluiting volgens de principes van Welzijnsschakels en met aandacht voor lokale accenten.

 

De Tondeldoos:  De Tondeldoos wil de strijd aangaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal. Samen met andere serviceclubs van Dendermonde hebben we meegewerkt aan het project Make Change Happen.

Vergeet de kinderen niet: is een initiatief dat 100% gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers. We hebben als doel om op een laagdrempelige manier een vrijetijdsaanbod te creëren voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen.

Cor-Z-on-t-a: we schonken laptops, Ipads en beschermkledij aan scholen en verzorgingsinstellingen.

Sprinkle vzw: Het Sprinkle Child Centre in Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika is een opvanghuis voor Aids-wezen en kwetsbare kinderen.