top of page

Zonta International

 

Zonta is een wereldwijde organisatie van vrouwen die hun talenten vrijwillig inzetten om de algemene situatie van vrouwen en meisjes te verdedigen, te verbeteren en te versterken, zowel regionaal als internationaal.

Ze engageren zich om dit te doen op wettelijk, politiek, economisch, sociaal, medisch en professioneel vlak.

Internationaal werkt Zonta samen met Unifem en Unicef in de ontwikkelingslanden, waar het grootschalige projecten uitvoert, die ondersteuning bieden op het gebied van onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg.

Schermafbeelding 2019-12-10 om 19.19.05.
Schermafbeelding 2019-12-10 om 19.22.18.
Schermafbeelding 2019-12-10 om 19.19.20.

Met het project “Violence against women and children” vraagt Zonta wereldwijd de aandacht voor dit vraagstuk van onrecht en geweld.

Zonta International is opgericht in 1919 in Buffalo (USA) en is een niet-gouvernementele (ngo) organisatie.
Wereldwijd zijn er zo'n 35 000 leden in 70 landen.
Zonta werkt samen met gelijkgezinde organisaties die de rechten van vrouwen erkennen en hen helpen hun doel te bereiken. Zo heeft Zonta International een consultatief statuut bij ECOSOC en een internationale adviserende bevoegdheid bij de Council of Europe, UNO, UNESCO, UNICEF, UN-WOMEN, ILO, de Internationale Vrouwenraad enz. 

We believe all women can embrace who they are,
can define their future, and can change the world.

Onze Missie

Zonta International is een toonaangevende wereldwijde organisatie van professionals die vrouwen wereldwijd mondig maken door service en belangenbehartiging.

Onze visie

Zonta International ziet een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en elke vrouw haar volledige potentieel kan bereiken.

In een dergelijke wereld hebben vrouwen toegang tot alle middelen en worden zij op gelijke voet met mannen vertegenwoordigd in besluitvormingsposities.

In zo'n wereld leeft geen enkele vrouw in angst voor geweld.

Doelstellingen van Zonta International

Zonta International en onze leden werken op internationaal, nationaal en lokaal niveau om onze visie te realiseren op een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en elke vrouw haar volledige potentieel kan bereiken, waar vrouwen toegang hebben tot alle middelen en vertegenwoordigd in besluitvormingsposities op gelijke voet met mannen, en waar geen enkele vrouw leeft uit angst voor geweld. 

Schermafbeelding 2020-06-26 om 16.30.19.

We pleiten voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes in alle aspecten van het leven.

Schermafbeelding 2020-06-26 om 16.30.29.

We maken mensen bewust van de wereldwijde pandemie van schendingen van de rechten van vrouwen en verenigen onze leden wereldwijd om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Schermafbeelding 2020-06-26 om 16.30.11.

We werken samen met partners om kindhuwelijken in een aantal van de meest voorkomende landen te voorkomen, terwijl onze Zonta-clubs en -leden pleiten voor het beëindigen van deze schending van de mensenrechten in hun eigen land.

Schermafbeelding 2020-06-26 om 16.30.05.

We ondersteunen het onderwijs van vrouwen door middel van onze eigen beurzen, beurzen en prijzen en door onze internationale serviceprojecten, waarin heel vaak onderwijs aan vrouwen en meisjes als sleutelstrategieën wordt opgenomen.

Service projecten

Alle clubs geven een deel van hun fondsen aan de  Zonta International Foundation – Zonta’s International charity – om service projecten, die vrouwen ondersteunen en empoweren, in ontwikkelingslanden te steunen.  

Deze projecten worden dikwijls in samenwerking met international organisaties uitgevoerd, zoals met  United Nations e.g. UN Women, UNICEF and United Nations Population Fund.

Wil je daar meer over weten, kijk dan eens op de website van Zonta International

Schermafbeelding 2020-08-24 om 17.02.58.
Schermafbeelding 2020-08-26 om 17.55.15.
Schermafbeelding%202020-04-29%20om%2018.
Schermafbeelding%202020-04-29%20om%2018.

 

In de komende 2 jaar (2022-2024) worden internationaal diverse projecten gesteund:

 

* Adolescent Girl's Health and Protection in Peru

een project om de diensten te verbeteren zodat ze tijdig kunnen inspelen op de gezondheidsbehoeften van adolescenten - vooral meisjes - en geweld op scholen in de regio's Huancavelica en Ucayali te voorkomen - 1 000 000 USD - partner UNICEF USA

Strengthening Response to Gender-Based Violence Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste

Het project bouwt verder op de internationaal en regionaal bewezen methodes, op wat werkt als effectief antwoord op gender gerelateerd geweld. zodat alle vrouwen en meisjes in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) en Oost-Timor een leven zonder geweld kunnen leiden. - 1000 000 USD - partner UNFPA

* Let us Learn Madagascar

Onderwijs en genderongelijkheid in Madagaskar aanpakken door middel van gerichte benaderingen van adolescente meisjes. - 500 000 USD -   partner: UNICEF USA

* Global Programme to End Child Marriage in 12 countries

Het doel is de stem en keuzevrijheid van adolescente meisjes te vergroten, alsook de middelen en kansen voor hen en hun families. De juridische en politieke actie te versterken om kindhuwelijken te voorkomen en om adolescente meisjes die gehuwd, gescheiden of weduwe zijn te steunen. - 1 500 000 USD -   partner UNFPA and UNICEF USA

 

I

bottom of page